[Upgrade to pro and remove adverts]

Siddis Brass Entertainment Contest (Elite Section)

Sat 10th Nov 2001

Format: Entertainments Contest
Adjudicators: Gro Shetelig Kruse, Jan Roger Øren
Venue: Stavanger Konserthus (Kuppelhallen), Stavanger, Rogaland, Norway

Siddis Brass Entertainment Contest (First Section) 2001
Previous Event Next Event
Position Band Conductor Draw Music Entertainment Total
1 Eikanger-Bjørsvik Musikklag Reid Gilje 10 96 8 104
2 Manger Musikklag Martin Winter 6 95 8 103
3 Oslofjord Brass Kim Lofthouse 5 93 7 100
4 Stavanger Brass Band Lars Erik Gudim 3 92 7 99
5 Sandefjord Brass Symposium Bryan Hurdley 7 92 6 98
6 Jaren Hornmusikkforening Helge Haukås 1 90 8 98
7 Tertnes Brass John Hinckley 2 90 6 96
7 Krohnengen Brass Band Ray Farr 8 90 6 96
9 Krokbjør Brass Tor Kristian Innbjør 4 89 5 94
10 Tomra Brass Band Arnfinn Dalhaug 9 87 5 92
Previous Event Next Event

Soloist prize: Stian Villanger, Drumkit, Manger Musikklag


Printed from https://brassbandresults.co.uk/